Jutalék számítás

A Jutalék számítás menü három részből áll. Az elsőben megmutatom neked, hogy mennyi pénzt kereshetsz, ha követed az egy hónap, egy új tag, egy ezer pont rendszert.Készíts elő tollat, papírt és számológépet, mert most mélyen bele fogunk menni a részletekbe!A java még hátra van! Az igazán nagy pénzeket a 21%-os szint után fogod megkeresni! Nézd meg, hogy mi vár még rád.

A jövedelem számítás módja

Kész pénzek

A videókban bemutatott jövedelmek elemeit megtalálod a Minőségi Élet füzetben, a Működési Szabályzatban, és a lényeget itt megismételtük írásban is.

 1. Árkedvezmény

  • 33% árrés
  • 10% Elit Kedvezmény
  • Utólagos árengedmény

 2. Bónuszpont alapján számított jutalék kifizetés

  • Névleges jutalmazás az elért szint alapján
  • Progresszív Jutalmazási Rendszer
  • Menedzser prémiumok
  • Egyéb prémiumok és jutalmak

 3. Jutalmak és kifizetések előfeltétele
 4. Egyszeri pénzjutalmak
A jövedelem alakulása a hálózat fejlődésével

1. Árkedvezmény

33%-os árrés

A CaliVita® International Hálózati Tag a termékeket hálózati áron vásárolhatja meg. Ez azt jelenti, hogy ha a Tag a szabályoknak megfelelően, kiskereskedelmi áron továbbértékesíti a terméket, akkor azonnal 33%-os keresetet realizálhat.

10%-os Elit Kedvezmény

A CaliVita Hálózat Tagjainak, akik személyes havi vásárlása az Elit termékekből eléri a 400 SzBP értéket, a Cég minden ezen érték feletti Elit termék vásárlása után további 10% egyéni törzsvásárlói pontot (Elit kedvezményt) érvényesít.

Az Elit Kedvezmény a teljes tagság ideje alatt vehető igénybe úgy, hogy a kedvezmény az egy számlára történő vásárlás értékének maximum 50%-át fedezheti.

Árengedmény

Azok a tagok, akik személyes vásárlásukkal vagy hálózatépítő munkájukkal elérik a 4%, 7% vagy 10%-os Fogyasztói szintet, árengedményre jogosultak. Az árengedmény mértékét ugyanazon elvek alapján számolja a CaliVita® International, mint a hálózatépítők névleges kifizetéseit. Az árengedmény úgy vásárolható le, hogy a vásárlás értékének maximum 50%-a fedezhető belőle.

2. Bonusz pont alapján számított kifizetés (42%)

A Bónusz Pont alapján képzett jövedelem számításába a Bónusz Pontok (BP) és a Kereskedelmi Pontok (KP) is szerepet játszanak a következő képlet alapján:

JÖVEDELEM = NÉVLEGES TELJESÍTMÉNYSZINT % x ΣKP*

*Σ=összesen

A Bónuszpontok és a Kereskedelmi pontok alapján elszámolt kifizetések összértéke a Tagok részére elérheti a 34%-ot, míg a Progresszív Jutalmazási Rendszer feltételeinek teljesítése esetén, a kifizetések összértéke a prémiumokkal együtt elérheti a 42%-ot is.

A kifizetési rendszer alapja a Tag havi személyes és csoportteljesítménye. A Tag teljesítménye után a keletkező összes csoport kifizetéséből levonásra kerül a mélységi vonalak teljesítménye után keletkezett jövedelem. Az így képződött és fennmaradt összeg a Tag tényleges kifizetése.

Az ábrán látható csoportok teljesítménye a következőképpen alakul
4% = 1.000 CsBP => 1.000 CsBP
7% = 3.000 CsBP => 1.000 CsBP + 1.000 CsBP + 1.000 CsBP
10% = 9.000 CsBP => 1.000 CsBP + 3.000 CsBP + 3.000 CsBP + 3.000 CsBP
15% = 40.000 CsBP => 1.000 CsBP + 3.000 CsBP + 9.000 CsBP + 9.000 CsBP + 18.000 CsBP
18% = 63.000 CsBP => 1.000 CsBP + 3.000 CsBP + 9.000 CsBP + 18.000 CsBP + 32.000 CsBP
21% = 95.000 CsBP => 1.000 CsBP + 3.000 CsBP + 9.000 CsBP + 18.000 CsBP + 32.000 CsBP + 32.000 CsBP
*PM = 140.000 CsBP=> 21% + 47.500 SzCsBP (+ 2.500 CsBP + 9.000 CsBP + 18.000 CsBP + 18.000 CsBP )

Névleges Jutalmazás az elért szint alapján

A Hálózatban a névleges szintek 10%-tól 21%-ig, míg a menedzseri szintek a Pálmás Menedzsertől a Szenátori szintig terjednek. A 21%-os szint feltétele 95.000 BP, míg a menedzseri szinteket meghatározza a szponzorált 21%-os vonalak száma, azok időtartama, illetve az egyes szinteknél a teljesített SzCsBP értéke.

A Progresszív Jutalmazási Rendszer

A Progresszív Jutalmazási Rendszer minden Tag számára lehetővé teszi, hogy a névleges jutalmazáson túl, Progresszív Bónuszt is kaphasson, ha teljesíti a feltételeket.

Progresszív Jutalmazási Rendszer feltételei

1. Legalább 12%-os szint.

2. Legalább 10%-os teljesítménynövekedés CSBP értékben a megelőző 3 hónap átlagához képest.

3. A megelőző három hónapban legalább 10%-os szint elérése.

a. A Progresszív Bónusz értéke a figyelembe vett hónap bónuszkifizetésének annyi százaléka, amennyivel növekedett a CSBP-je a megelőző három hónap CSBP átlgához képest, de maximum 50%. A Progresszív Bónusz értéke nem haladhatja meg az 500 USD-t.

b. A Tag elveszíti a Progresszív Bónuszra való jogosultságot, amennyiben
nem teljesíti a fent említett feltételeket,
ha jogosultságot szerez a Menedzserprémiumra.

c. A Tag ismét jogosultságot szerehezhet a Progresszív Bónuszra, ha még nem volt jogosult a Menedzserprémiumra és az alapfeltételeken túl teljesül:
Az előző 3 havi átlaga legalább 10%-kal meghaladja az utolsó teljesítendő átlagot. Az utolsó teljesítendő átlag az utolsó hónap - amelyben progresszív kifizetés történt - és az azt megelőző kettő hónap CSBP átlaga.

Triple Line Bónusz

Azok a CaliVita Hálózati tagok, akik elérték a 12%, 15%, 18% vagy a 21%-os szintet, jogosulttá válhatnak a Triple Line Bónusz kifizetésre, amennyiben a szintjüket legalább három közvetlenül taggal a mellékelt táblázat szerint valósították meg.

A Triple Line Bónusz kifizetésre való jogosultság megszűnik, amennyiben a Tag jogosultságot szerez a Menedzserprémiumra.

Menedzserprémium (5%)

Az 5%-os CaliVita Menedzserprémiumra való jogosultság feltételei:

 • a menedzseri státusz megszerzése egy, személyesen szponzorált 21%-os vonal és 47.500 BP teljesítése, vagy
 • több személyesen szponzorált 21%-os vonal.

A Menedzserprémium értéke a közvetlenül szponzorált 21%-os vonal után 5%, vagy a Minimumgarancia (600 USD), és további 5% a SZCSKP alapján, de minimum 500 USD.

Egyéb prémiumok és jutalmak (5%)

Executive prémium - szélességi bónusz

A CaliVita® International 1%-os Executive prémiumot fizet annak a tagnak, akinek a Személyes Csoport Bónusz Pontszáma (SzCsBP) eléri, vagy meghaladja a 140.000 SzCsBP-ot.

A CaliVita® International 2%-os Executive prémiumot fizet annak a tagnak, akinek a Személyes Csoport Bónusz Pontszáma (SzCsBP) eléri, vagy meghaladja a 190.000 SzCsBP-ot.

Stability prémium - stabilitás bónusz

A legalább 21%-ot elért Tagok jogosultságot szereznek a Stability Prémiumra a mellékelt táblázatba foglaltak szerint. A Stability Prémium két részből áll: Direct Stability Prémium és Infinity Stability Prémium.

 1. Direct Stability Prémium: a menedzser közvetlenül szponzorált Tagjának minősítése által meghatározott összeg (táblázat alapján).
 2. Infinity Prémium: a menedzser közvetlenül szponzorált Tagjának a csoportjában lévő - és a saját szintjének megfelelő - legmagasabb minősítésű menedzser által meghatározott összeg (táblázat alapján) és a Direct Stability Prémium különbségének az 50%-a.

Ezüstprémium

A SPM, illetve DSPM és magasabb szintek elérésével a Tag ezüst, illetve dupla ezüstprémiumra válik jogosulttá. Az 1%-os ezüstprémium az összes, nem közvetlenül szponzorált 21%-os csoport teljesítménye után jár, kivéve azokat a csoportokat, amelyek más, a szóban forgó Silver Palm Menedzser alatt lévő ezüst- vagy magasabb szintet elért tagok alatt vannak.

Dupla Ezüstprémium

A dupla ezüstprémium egy olyan összeg, amit a Cég az erre elkülönített alapból évente egyszer fizet ki. A dupla ezüstprémium alapja az összes Double Silver Palm Menedzser szintet elért Tag éves csoportforgalmának (nettó) 0,25%-a, ezt a 0,25%-ot szétosztják a dupla ezüstprémiumra jogosult Tagok között. Az éves csoportforgalomba azok a hónapok számítanak bele, amelyben a Tag az ezüstprémium kifizetésére jogosult volt.

Aranyprémium

A GPM és magasabb szintek elérésével a Tag az ezüst prémium mellett arany prémiumra válik jogosulttá, amit a cég az erre elkülönített alapból évente egyszer fizet ki. Az aranyprémium alapja az összes Golden Palm Manager-szintet elért menedzser éves csoportforgalmának 0,25%-a, beleértve a 21%-os csoportok forgalmát is. Ezt a 0,25%-ot szétosztják az aranyprémiumra jogosult Tagok között. A prémiumot a Cég csak azokra a hónapokra fizeti ki, amikorra a Tag az említett követelményeknek megfelelt.

3. Jutalmak és kifizetések előfeltétele

A CaliVita® International Marketing Szabályzata szerint a nominális kifizetés előfeltétele a havi minimumvásárlás, amely értéke az elért szinttől függően változik.

4. Egyszeri pénzjutalmak

A Palm Manager-i szint elérésével a Tag jogosult az egyszeri pénzjutalmak kifizetésére.

MLM
Gyorstalpaló

Tévedések és igazságok a
network marketingről,
avagy a határtalan fejlődés lehetőségei!